O nás


RETRO-BUS.CZ provozuje společnost CDAP s.r.o.


CDAP – Centrální dispečink autobusové přepravy je společnost, která se na českém trhu od roku 2005 zabývá organizací nepravidelné tuzemské i mezinárodní dopravy osob pro školy, firmy a instituce, ale i dopravou pravidelnou, např. organizací linkové dopravy, zajišťováním zaměstnaneckých svozů pro velké společnosti či hromadnými převozy osob při pořádání konferencí a kongresů. Cílem naší činnosti je ekonomická uvod-3_biggest[1]efektivita provozu, spolu s udržením či zvyšováním kvality poskytovaných služeb. Jsme dispečink pro klienta.

Klientům nabízíme prověření efektivity stávajícího systému dopravy, organizujeme přepravní průzkumy, ankety a analýzy, navrhujeme nová dopravní řešení a nepřetržitě pořádáme výběrová řízení na nejvýhodnější způsob zajištění přepravy. Disponujeme katalogem stovek autobusových dopravců, neustále sledujeme cenový vývoj a rozsah vozových parků, včetně vozidel s atypickou obsaditelností, díky čemuž jsme schopni navrhovat tržně efektivní a pro klienta zajímavá řešení. Aktivně spolupracujeme s dalšími desítkami dlouhodobě osvědčených dopravců a stovkami klientů. Máme celostátní působnost, každoročně zorganizujeme přes 2 000 jízd, trend je rostoucí.

Tomáš Janda
osm let působil jako odborný projektant Odboru projektování Pražské integrované dopravy (PID) organizace ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). Firmu CDAP založil před třinácti lety. Praxe v městské hromadné dopravě a dopravních systémech 25 let.


Na palubě RETRO busu


Na palubě RETRO busu se setkáte s prodejem chlazeného benešovského piva Ferdinand, limonád a drobných pochutin. Až za 20 turistickými atrakcemi vás svezeme převážně kloubovým autobusem z roku 1989 – Housenkou. Linka je součástí běžné meziměstské dopravy za obvyklé jízdné od 15 do 80 Kč – vše je součástí www.IDOS.cz / Děti do 14 let  vč. povezeme za polovic či do 5 let vč. zdarma, slevu získají ZTP. Jízdenky a místenky zakoupíte mj. na www.AMSbus.cz.